CÁCH HIỂN THỊ BÀI VIẾT THEO CATEGORY TRÊN TRANG CHỦ TRONG WORDPRESS

category-posts-widget

Ở mã nguồn wordpress mặc định thì bạn không thể hiển thị được bài viết từ category ra ngoài trang chủ vì không được hỗ trợ các đoạn mã. Nếu bạn đang muốn tìm cách hiển thị bài viết theo category trên trang chủ trên wordpress thì bài viết dưới đây sẽ là hướng dẫn chi tiết nhất giúp bạn làm điều đó.

Read More